IMG_3847.JPG

Hi.

π•‹π•’π•œπ•– 𝔽 𝕀 𝕍 𝔼 minutes to break free from your routine….. peace πŸ•ŠοΈ

"Fall Forward" with these FRESH fashion designers

"Fall Forward" with these FRESH fashion designers

On September 30th PassionFruits LA had their first annual Fall Forward Fashion Show in Los Angeles, California with talent streaming in from throughout the country. Over 20 designers, vendors and music artists of color had their chance to shine; it was truly an experience. A few lines that caught my eye were @QuickTCuts unique line and use of different fabrics and materials, @st_glory_st with their 80’s inspired neon reversible peacoat and @imperfectly_perfected_designs with their β€œso chic” looks that can takeover New York Fashion Week at anytime. I had the honor of speaking to both @MelodyReyne from Indianapolis, Indiana and Liz who owns @LaSirenaShop from Long Beach, California, whose lines represent gender and their communities. All designers I have tagged above can be found on Instagram. Below I have attached footage and pictures from that evening. Please feel free to comment and share, ENJOY and TAKE F I V E !

Q & A Part 1: Religion and Cannabis- Jehovah's Witness

Q & A Part 1: Religion and Cannabis- Jehovah's Witness